Voordelen van Linux.

Linux werkt stabiel en betrouwbaar.

Linux is goedkoop. Het operating systeem en de software is vrijwel altijd gratis. Dit geeft flexibiliteit, want het is hierdoor mogelijk om b.v. thuis dezelfde software te gebruiken als op kantoor. Alle medewerkers kunnen alle software hebben, ook al hebben ze sommige software misschien zelden nodig. Licentiemanagement is overbodig.

Alle broncode van Linux en vrijwel alle programma's zijn open source. Doordat er veel mensen kritisch naar kijken is het erg veilig. Virusscanners zijn niet nodig

De dominante positie van Microsoft en de daarbij behorende machtspositie is veel mensen een doorn in het oog. Linux is voor deze mensen een goed alternatief.

Bij opensource software ben je minder afhankelijk van een bepaalde leverancier.

Linux laat zich gemakkelijk verplaatsen naar andere hardware. Is uw computer defect, dan kan de disk meestal worden overgezet in een andere computer. En dan werkt het gewoon.


Terug naar de beginpagina.

Valide CSS! Correcte HTML5!